Regulamin 2017

III MBN – III Maraton Beskid Niski na trasie Gorlice –Wysowa Zdrój

sobota 27 maja 2017 roku

Biegi towarzyszące: 5 km, 10 km, biegi dla dzieci, nordic walking 5 km

 • sobota 27 maja 2017 roku.

 1. CEL:

Promocja Beskidu Niskiego a w szczególności gmin i miejscowości Powiatu Gorlickiego poprzez ukazanie walorów turystyczno – wypoczynkowych w tym:

 • Uzdrowiska Wysowa z bogatą ofertą sanatoryjną, z wodami mineralnymi Wysowianka i Leczniczymi Wodami: Józef, Henryk i Franciszek,

 • szlaku architektury drewnianej,

 • szlaku cmentarzy I Wojny Światowej,

 • kultury łemków i pogórzan.

Propagowanie aktywności fizycznej, kulturalnej i społecznej.

 1. ORGANIZATORZY:

Stowarzyszenie In Aqua Sanitas Uzdrowisko Wysowa

Agencja Turystyczno – Marketingowa Mandala

3. DYSTANSE:

– maraton Gorlice – Wysowa-Zdrój 42,195 km (nawierzchnia asfaltowa 96%, droga bita 4%),

– biegi towarzyszące 5 km i 10 km – Wysowa Zdrój,

– nordic walking 5 km – Wysowa Zdrój,

– biegi dla dzieci i młodzieży od 40 m do 1000 m – Wysowa Zdrój,

4. START I META:

 • maraton 42,195km – start Gorlice (Rynek), meta – Park Zdrojowy

w Wysowej-Zdroju,

 • biegi towarzyszące 5 km i 10 km – start i meta Park Zdrojowy w Wysowej Zdroju,

 • nordic walking 5 km – start i meta Park Zdrojowy w Wysowej-Zdroju,

 • biegi dla dzieci i młodzieży od 40m do 1000m – Park Zdrojowy w Wysowej-Zdroju.

5. TERMIN:

27 maja 2017 roku

– maraton 42,195km – start Gorlice (Rynek) godz:10:00, meta – Park Zdrojowy w Wysowej-Zdroju,

– biegi towarzyszące 5 km, 10 km – start i meta Wysowa Zdrój Start 12:00
– nordic walking 5 km – start i meta Wysowa Zdrój, 12:00
– biegi dla dzieci i młodzieży od 40m do 1000m – Wysowa Zdrój, od godz.10:00

6. ZGŁOSZENIA ELEKTRONICZNE:

Zapisy na stronie internetowej:

www.maratonbeskidniski.pl

7. BIURO ZAWODÓW/WYDAWANIE PAKIETÓW STARTOWYCH:

Amfiteatr w Parku Zdrojowym, Wysowa-Zdrój

26.05.2017 od godziny 15.00 do 20.00 (maraton i biegi towarzyszące),

27.05.2017 od godziny 8.00 do 11.00 (bieg towarzyszący i nordic walking),

Uwaga! 22.05.2016 od godziny 8.00 do 9.00 przed startem maratonu, w Gorlicach, wydane zostaną tylko numery osób wcześniej zgłoszonych i zarejestrowanych.

Uwaga! 27.05.2017 od godziny 8.00 do 9.30 przed startem maratonu, w Gorlicach, wydane zostaną tylko numery osób wcześniej zgłoszonych i zarejestrowanych.

8. OPŁATA:

Opłata startowa MBN Beskid Niski
40 zł do 28.02.2017
50 zł do 30.04.2017
80 zł w dniu zgłoszenia w biurze zawodów

Opłata startowa 5 km bieg towarzyszący
20 zł do 28.02.2017
30 zł do 30.04.2017
50 zł w dniu zgłoszenia w biurze zawodów

Opłata startowa 10 km bieg towarzyszący
25 zł do 28.02.2017
35 zł do 30.05.2017
55 zł w dniu zgłoszenia w biurze zawodów

Opłata startowa nordic walking 5 km
20 zł do 28.02.2017
30 zł do 30.04.2017
50 zł w dniu zgłoszenia w biurze zawodów

Biegi dla dzieci i młodzieży – bez opłat.

Bank Spółdzielczy w Gorlicach nr rachunku: 92 8795 0005 2001 0006 6888 0001

Stowarzyszenie In Aqua Sanitas Uzdrowisko Wysowa, 38-316 Wysowa-Zdrój 107

9. DOWÓZ NA START:
Maraton Gorlice – Wysowa-Zdrój – dowóz na start w dniu 27 maja 2017 roku zawodników zakwaterowanych w Wysowej-Zdroju nastąpi o godzinie 8.30 z parkingu obok Rozlewni Wód Mineralnych „Wysowianka” (przyjazd na start rynek w Gorlicach około godziny 9.15). Dowóz na koszt organizatora.

10. KLASYFIKACJA:
Maraton MBN – Gorlice – Wysowa Zdrój
Klasyfikacja generalna kobiet – 3 miejsca i mężczyzn – 6 miejsc.
Klasyfikacja kategorii kobiet (K) i mężczyzn (M):
K1 – od 18 do 35 lat
K2 – od 36 do 50 lat
K3 – powyżej 50 lat

M1 – od 18 do 29 lat
M2 – od 30 do 39 lat
M3 – od 40 do 49 lat
M4 – od 50 do 59 lat
M5 – od 60 do 69 lat
M6 – od 70 lat i powyżej

Bieg towarzyszący 5 km – klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn,

Bieg towarzyszący 10 km – klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn,
Nordic Walking 5 km – klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn,
Biegi dla dzieci i młodzieży – klasyfikacja generalna dziewczynek i chłopców.

11. NAGRODY:
Maraton 42,195km
Klasyfikacja generalna mężczyzn:
I miejsce – nagroda finansowa 1000zł (brutto) + tygodniowy pobyt dla dwóch osób w Uzdrowisko Wysowa S.A.

II miejsce – nagroda finansowa 800zł (brutto)
III miejsce – nagroda finansowa 650zł (brutto)
IV miejsce – nagroda finansowa 400zł (brutto)
V miejsce – nagroda finansowa 200zł (brutto)
VI miejsce – nagroda finansowa 100zł (brutto)

Klasyfikacja generalna kobiet:
I miejsce – nagroda finansowa 1000zł (brutto) + tygodniowy pobyt dla dwóch osób w Uzdrowisko Wysowa S.A.

II miejsce – nagroda finansowa 800zł (brutto)
III miejsce – nagroda finansowa 600zł (brutto)
Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn
I miejsce – nagroda rzeczowa 200 zł + pobyt weekendowy dla dwóch osób w Uzdrowisko Wysowa S.A.

II miejsce – nagroda rzeczowa 150 zł
III miejsce – nagroda rzeczowa 100 zł

Bieg towarzyszący 5 km
Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
I miejsce – nagroda rzeczowa 200 zł + pobyt weekendowy dla dwóch osób w Uzdrowisko Wysowa S.A.

II miejsce – nagroda rzeczowa 150 zł
III miejsce – nagroda rzeczowa 100 zł

Bieg towarzyszący 10 km
Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
I miejsce – nagroda rzeczowa 200 zł + pobyt weekendowy dla dwóch osób w Uzdrowisko Wysowa S.A.

II miejsce – nagroda rzeczowa 150 zł
III miejsce – nagroda rzeczowa 100 zł

Nordic Walking 5 km
Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
I miejsce – nagroda rzeczowa 200 zł + pobyt weekendowy dla dwóch osób w Uzdrowisko Wysowa S.A.

II miejsce – nagroda rzeczowa 150 zł
III miejsce – nagroda rzeczowa 100 zł

12. DLA WSZYSTKICH KOŃCZĄCYCH:
– pamiątkowa koszulka,

– okolicznościowy medal,
– woda mineralna „Wysowianka”,
– inne upominki otrzymane od sponsorów i współorganizatorów.
13. INNE SPRAWY ORGANIZACYJNE:
Organizator zapewnia szatnie, masaż, punkty odżywcze na trasie maratonu, obsługę medyczną, zabezpieczenie trasy. Rzeczy osobiste zawodników (maraton) będą przewiezione ze startu w Gorlicach na metę w Wysowej Zdroju transportem organizatora. Komunikat końcowy będzie umieszczony na tablicy ogłoszeń zawodów i na stronie internetowej firmy obsługującej elektroniczny pomiar czasu oraz www.maratonbeskidniski.pl

14. TRASA BIEGU
Trasa maratonu asfaltowa 96%, droga bita 4% z licznymi podbiegami i zbiegami (górzysta) zabezpieczona przez służby porządkowe. Podczas trwania zawodów ruch pojazdów będzie całkowicie wstrzymany. Ze względu na duży stopień trudności na trasie będzie rozstawionych 11 punktów odżywczych. Dodatkowo na trasie biegu będą osoby z obsługi przemieszczające się na rowerach.

15. DOPUSZCZENIE DO ZAWODÓW:
Do biegu zostaną dopuszczeni zawodnicy po złożeniu w biurze zawodów wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oraz po uiszczeniu opłaty startowej. W biegu maratońskim mogą startować tylko zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat, W biegu na dystansie 5km i 10km, w nordic walking na 5km, mogą startować zawodnicy, którzy ukończyli 14 lat. Zawodnicy niepełnoletni zostaną zarejestrowani po złożeniu pisemnej zgody rodziców/opiekunów lub trenerów.

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Bieg przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami PZLA – biegi uliczne.
Pomiar czasu elektroniczny.
Komisja Sędziowska – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorlicach.
Interpretacja regulaminu przysługuje Organizatorowi.